Cerkev sv. Danijela v Volčah

Sredi Volčanskega polja stoji na pokopališču nad desnim bregom Soče cerkev sv. Danijela. Lesena cerkvica, nastala na mestu poganskega svetišča, naj bi bila postavljena že pred letom 900. Kasneje so jo sezidali iz kamna (906), zvonik pa bil dozidan 922 leta, ločeno od cerkve. Cerkev je bila posvečena leta 924. Okoli leta 1500 je bila nekoliko posodobljena. Nekdanjo pražupnijsko cerkev z romansko osnovo (ladja in zvonik) sestavljajo tristrano zaključen mrežasto obokan gotski prezbiterij, širša ladja in samostojen zvonik. Po letu 1695, ko je bila dokončana cerkev sv. Lenarta v središču vasi, je ostala zgolj pokopališka cerkev. V prvi svetovni vojni je bila poškodovana, po njej pa obnovljena.

Na pokopališče so sprva pokopavali kristjane iz vse zgornjesoške doline, Baške grape in doline Idrijce, pa tudi iz Benečije in celo iz Bohinja.

 

 

Na njem stoji ob cerkvi spomenik, posvečen v prvi svetovni vojni padlim domačinom, ki so se kot vojaki Avtro-Ogrske bojevali na vzhodni fronti v Galiciji oziroma jugovzhodni fronti v Srbiji. 

Sveta maša je v nedeljo po prazniku sv. Danijela, ki goduje 21. julija.

Oznake: 
Priporočamo ogled