Arheološko najdišče sv. Jakob

Vzpetina, imenovana Sveti Jakob (827m) se dviga v neposredni bližini Kovačičeve planine, na vzhodnem pobočju Kolovrata. Na najvišji točki so ruševine cerkve (viden tloris) omenjene leta 1493. O gospodarski izrabi planine je mogoče sklepati na osnovi odkrite poznoantične naselbine na skrajnem severnem robu območja, kjer so vidni sledovi teras, stolpa in zapornega zidu.

Oznake: 
Priporočamo ogled