POROČEVALEC 2019

Strnjen pregled dela v Krajevni skupnosti Volče v letu 2019 je zbral predsednik sveta Aleš Bizjak.

Poročevalec so po pošti prejela vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti, lahko pa ga preberete tudi v elektronski obliki: PDF icon porocevalec_2019.pdf