oglasna deska

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI TOLMIN - VPRAŠALNIK

Občina Tolmin želi za potrebe Načrta razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije pridobiti potrebe najširšega kroga končnih uporabnikov širokopasovnih storitev, zato poziva k izpolnitvi anketnega vprašalnika neposredno na spletni povezavi https://www.surveymonkey.com/r/8R6K2ST - po njegovi izpolnitvi ga oddate s klikom na gumb na koncu vprašalnika. Obrazložitev vsebine razvojnega načrta je dosegljiva v prilogi:  vprasalnik-apr_2016-sirokopasovno_omrezje.pdf

Strani