Informacije za krajane

Krajevna skupnost razpolaga z 28-imi kompleti miz in klopi, ki jih lahko domača društva koristijo brezplačno. Krajanom krajevne skupnosti so na voljo za simbolično izposojnino  (0,50 EUR/dan/komplet), zunanjim koristnikom pa se omogoča izposoja po 2 EUR/dan/komplet. Denar bo namenjen vzdrževanju. Kontaktna oseba: Gašper Duša.

Na separaciji ima krajevna skupnost letno na voljo 250 m3 gramoza, ki ga lahko koristijo krajani, ki izkažejo širši interes skupnosti. Kontaktna oseba: Ivan Žganec.

Lovska družina Volče nudi vsem društvom krajevne skupnosti v brezplačno uporabo lovsko sobo in hladilnico ter kočo na Kovačič planini. Kontaktna oseba: Ivo Leban.

 

Oznake: 
krajevna skupnost