JAVNO NAZNANILO - POBUDA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBVOZNICO VOLČE