Življenje sooblikujejo

Župnija Volče

Župnija Volče ima poleg župnijske cerkve sv. Lenarta še štiri podružnične cerkve – sv. Danijela v Volčah, sv. Florijana v Volčanskih Rutih, Marijinega imena na Mengorah in sv. Marije Magdalene na Selah pri Volčah.