Spominska plošča internirancem taborišča Čiginj

Neposredno ob vhodu na dvorišče podjetja Gostol TST je postavljena spominska plošča internirancem fašističnega taborišča, ki je bilo na tem mestu v mesecu marcu 1942. Taborišče na Čiginju je bilo poleg tistega v Dolenji Trebuši, prvo koncentracijsko taborišče za internirance iz Ljubljanske pokrajine, vse tiste, ki jih je italijanska oblast štela za potencialno nevarne in jih zato z množičnimi racijami zaprla.

Kompleks na Čiginju je zajemal 7 barak in zidano poslopje, skupaj pa je bilo interniranih do 600 oseb, med njimi je bil tudi pisatelj Vitomil Zupan. Ker je takratna oblast ocenila, da je tukajšnje prebivalstvo sovražno razpoloženo do Italijanov, so že po mesecu dni internirance premestili v Gonars.

Spominsko ploščo je v marcu 2015 postavila Krajevna skupnost Volče.

 

Oznake: 
Priporočamo ogled