Jez v Podselu

Jez v Podselu je v letu 1939 za potrebe hidroelektrarne Doblar zgradila družba SADE (Società Adriatica di Elettricità). Gre za 40 metrov visoko ločno pregrado, za katero je 5 km dolgo zajezitveno jezero, ki sega skoraj do izliva Tolminke, do hidroelektrarne pa dovajajo vodo po 3,5 km dolgem predoru.

Hidromehanska oprema na jezu je vsa leta obratovala brez večjih posodobitev, zaradi iztrošenosti pa so, z namenom zagotoviti nemoteno in varno obratovanje, v letu 2011 pristopili k celoviti rekonstrukciji, ki bo zajemala zamenjavo temeljne zapornice, zamenjavo pogonske opreme pri zapornicah in dvižnih rešetkah, remont zapornic na prelivnih poljih in remont dvižnih rešetk, saniran pa bo tudi talni izpust.

Jez daje slikoviti naravi svojevrsten pečat. Viden je z regionalne ceste Tolmin-Nova Gorica in je lahko dostopen ter vreden ogleda.

Oznake: 
Priporočamo ogled