oglasna deska

POROČEVALEC 2016

Strnjen pregled dela in dogajanja v Krajevni skupnosti Volče v letu 2016 je zbral predsednik sveta Aleš Bizjak.

Poročevalec bo še pred prazniki v poštnih nabiralnikih vseh gospodinjstev v krajevni skupnosti.

Lahko ga prebirate tudi v elektronski obliki:   porocevalec_ks_volce_2016.pdf

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI TOLMIN - VPRAŠALNIK

Občina Tolmin želi za potrebe Načrta razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije pridobiti potrebe najširšega kroga končnih uporabnikov širokopasovnih storitev, zato poziva k izpolnitvi anketnega vprašalnika neposredno na spletni povezavi https://www.surveymonkey.com/r/8R6K2ST - po njegovi izpolnitvi ga oddate s klikom na gumb na koncu vprašalnika. Obrazložitev vsebine razvojnega načrta je dosegljiva v prilogi:  vprasalnik-apr_2016-sirokopasovno_omrezje.pdf