Odločba Občine Tolmin št. 478-0190/2012 z dne 26. 10. 2015