O Krajevni skupnosti Volče

Krajevna skupnost Volče je del Občine Tolmin v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Razprostira se na 30 km2 in obsega naselja Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah, Volčanski Ruti in Volče. Je tretja največja krajevna skupnost v občini (večji sta le Krajevni skupnosti Tolmin in Most na Soči) in predstavlja 8,2% vseh njenih prebivalcev. Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 1. januarja 2014 skupaj štela 943 prebivalcev, od tega jih je bilo 190 na Čiginju, 82 na Kozarščah, 78 na Selah pri Volčah, 16 v Volčanskih Rutih in 577 v Volčah.

Središče krajevne skupnosti, po kateri je slednja dobila tudi ime, je vas Volče, narečno Uče, tretje največje naselje v občini Tolmin. So ena prvih krščanskih naselbin na slovenskem in se ponašajo z najstarejšim historičnim zapisom na Tolminskem. V pisnih virih so bile kot Walzana omenjene že leta 1015.

Volčani bi rekli, da so Uče nastale na “učajnskem pujlu”. Prav Volčanska polja so tista, ki vas prva pozdravijo, ko se pripeljete iz bovške strani. Razdeljena so na dolge in ozke pasove, ki na nekoliko nagnjenih terasah ob Soči in na zamočvirjenem svetu pod Bučenico (510 m) dajejo vasi prav poseben čar.

Vas leži na desnem bregu reke Soče, na nadmorski višini 178 m. Nad Volčami se razteza strmi greben Kolovrata z vrhovi Špik, Sleme, Ježa, Očna idr. Z južne strani vas obdaja nižja vzpetina Brdce, vzhodno od nje pa Bučenica (510m). Skozi vas tečeta potok Gunjač in Hatujle, ob severnem robu pa potok Kamnica.

Skozi Volče poteka glavna regionalna povezava Bovec (Tolmin) - Nova Gorica. Regionalnega pomena je tudi cesta Volče - Solariji, ki predstavlja pomembno povezavo Tolminske kotline z Italijo.

V vasi sta trgovina in gostila ter zbirni center odpadkov Komunale Tolmin. Dolgo tradicijo imata tudi podružnična osnovna šola in vrtec locirana na spodnjem delu vasi, ki vnašata svežino in dajeta življenju v vasi nov zagon. Ob asfaltnem nogometnem igrišču, ki je v njuni neposredni bližini, se od razširitve v letu 2014 nahaja tudi teniško igrišče z umetno travo, otroško igrišče in balinišče. V centru vasi se ob bogatem društvenem življenju, ki nudi pisano paleto dogodkov preko celega leta, večkrat zapolni prireditveni prostor, sameva pa ne niti dvorana krajevne skupnosti, ki si z vaško gostilno, mladinskim klubom in prostori lovske družine deli streho »stare šole«. V vasi je tudi sedež župnije z župnijsko cerkvijo sv. Lenarta v zgornjem delu vasi. Pokopališče je, skupaj cerkvijo sv. Danijela iz leta 891, umaknjeno na rob volčanskega polja. Potujoča knjižnica se ustavlja tako na Čiginju kot v Volčah, še posebej pa razveseljuje otroke iz šole in vrtca.

Krajevno skupnost Volče poleg vasi Volče sestavljajo tudi drugi manjši zaselki. To so Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah in Volčanski Ruti.

Čiginj je drugi največji zaselek v krajevni skupnosti in šteje 190 prebivalcev. Vas leži na vršaju potoka Lojščice, ob vznožju Očne (905 m). Lojščica pod vasjo ponikne v produ, ponovno pa se pojavi na ilovnatem površju njiv in travnikov na vzhodnem robu vasi. Prav tako kot Volče je vas locirana ob regionalni cesti Tolmin - Nova Gorica. V smeri Volče - Čiginj, na levi strani ceste takoj opazimo čiginjsko polje z dvema industrijskima obratoma. Preko čiginjskega polja se nam odpira pogled na Mengore (453 m), tolminsko romarsko pot. V senci gozda, pod Mengorami, se nahaja športno plezališče, ki skorajda skozi celo leto ponuja možnost prijetnega, a nekoliko zahtevnejšega plezanja.

Vas Kozaršče, z 82 prebivalci, leži pod južnim pobočjem Mengor. Do vasi pridemo po občinski cesti preko čiginjskega polja, ali po regionalni cesti Nova Gorica - Most na Soči. Pod vasjo ležijo na ilovnati prsti polja, ki so manjša in nepravilnih oblik. Pod vasjo teče potok Ušnica.

Sela pri Volčah ležijo na konglomeratni terasi med dolinama reke Soče in potoka Ušnice, pod Cvetjem (Selski vrh, 588 m). V vasi stoji cerkvica sv. Marije Magdalene. Južno od vasi, ki sicer šteje 78 prebivalcev, v neposredni bližini hidroelekrtarne Doblar, se nahaja zaselek Podselo.

Volčanski Ruti so tipično hribovsko naselje s komaj 16 prebivalci. Nekaj samotnih kmetij leži jugozahodno od Tolmina, med vzpetinama Ježo (949m) na severu in Gradom (696 m) na jugu ter potokoma Lepenko na zahodu in Ušnico na vzhodu. Vas je dostopna s Čiginja, Doblarja in Kambreškega. V vasi stoji cerkev sv. Florijana.

Dolga in pestra zgodovina je krajem pustila svojevrsten pečat, prav tako njenim prebivalcem, ki s ponosom razkrivajo svoje korenine in se spominjajo nekdanjih časov. Med njimi najdemo kar nekaj velikih imen, npr. Jakob Velikonja, Anton Majnik, Ferdo Kavčič (Jean Vodaine).

 

Podatki:

Krajevna skupnost Volče, Volče 25, 5220 Tolmin

Matična številka: 5032474

Davčna številka:  65519876

Transakcijski račun: SI56 0132 8645 0854 454 (Banka Slovenije)

E-naslov: ks.volce@tolmin.si

Predsednik: Aleš Bizjak

FB profil: KS Volče

 

 

Oznake: 
krajevna skupnost