Kuga

»Črna smrt« oz. kuga je pustošila že sredi 14. stoletja, te kraje pa je ponovno zajela v drugi polovici 15. stoletja. Umirale so cele družine. Voda iz vodnega izvira Na zdencu, ki nikoli ne presahne, je po ustnem izročilu številne ozdravila. Družine, ki so živele v bližini izvira, naj se s kugo ne bi okužile. V zahvalo so nad vodnim izvirom postavili kamnito kužno znamenje, ki naj bi ljudi varovalo pred vnovičnim izbruhom te bolezni.

Oznake: 
Naši kraji skozi čas