JAVNO NAZNANILO - javna razgrnitev in javna obravnava OPPN za območje Industrijske cone Čiginj.

Občina Tolmin je objavila javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05). 

PDF icon javno_naznanilo_oppn_ciginj.pdf