Vrtec Ilke Devetak Bignami, enota Volče

Vrtec Volče

Vrtec Volče je zunanja enota Vrtca Ilke Devetak Bignami Tolmin, ki je leta 2012 praznoval  110. obletnico. Današnji vrtec v Volčah so pričeli graditi po potresu leta 1976, prvič pa so ga otroci začeli obiskovati leta 1980. V vasi je vrtec obstajal že prej, saj so leta 1924 v Volčah odprli italijanski vrtec.

Vrtec ima dva heterogena oddelka, »Škrati« in »Zmajčki«, v katera so vključeni otroci od enega do šestega leta starosti. V šolskem letu 2014/15 ga obiskuje 33 otrok, ki prihajajo iz Volč, Čiginja, Kozaršč, Sel pri Volčah in Tolmina, nekaj otrok pa prihaja tudi iz drugih občin (Kobarid, Kanal).

Vrtec  se rad vključuje v življenje Krajevne skupnosti Volče. Vsako leto sodeluje na javnih prireditvah, v decembru pa z otroki obiščejo starejše občane in jim s pesmijo ter voščilom polepšajo praznike.

Starše, bratce, sestrice, stare starše,…  vabijo v vrtec na različna praznovanja in prireditve.

Starše, bratce, sestrice, stare starše,…  vabijo v vrtec

 

Dobro sodelujejo tudi z družinami otrok; v letu 2014 so starši svojim otrokom pripravili igrico Zimska pravljica.

v letu 2014 so starši svojim otrokom pripravili igrico Zimska pravljica ( foto Vanesa Podreka)

 

Veliko časa preživijo v naravi, ki jim jo ponuja naša okolica.

Vključujejo se v različne projekte, na katerih se lahko otroci ustvarjalno izražajo in razvijajo spretnosti na vseh vzgojnih področjih. Njihovi stalni projekti so Turizem in mladi, Varno s soncem, Zeleni nahrbtnik, Malček bralček, Eko vrtec in Igralne urice angleščine. Obogatitvene dejavnosti vrtca pa so pevski zbor »Smrkci«, glasbeni in gledališki abonma in  gibalno – športni program za najmlajše Mali sonček.

Vsako leto imajo otroci možnost bivanja v naravi v vseh letnih časih. Pozimi smučajo na Pokljuki, pomladi bivajo na Medvedjem Brdu, kjer preživljajo zanimive naravoslovne dneve, poleti pa letujejo na morju na Pacugu.

V krajevni skupnosti tesno sodelujejo s Podružnično šolo Anton Majnik Volče, kartonažo Atum iz Kozaršč, Grafiko Art, čebelarji, lovci, Turističnim društvom Volče in potujočo knjižnico.

Otroci in vzgojiteljice imajo svoj vrtec zelo radi. V njem se počutijo dobro, veselo in razigrano.

Radi pa imajo tudi naše Volče in našo reko Sočo.

Praznovanje ob 30-letnici obstoja šole in vrtca v Volčah, šol. leto  2010/11  (foto Jadranka Jukić) Veliko časa preživijo v naravi, ki jim jo ponuja naša okolica. ( foto Nataša Konec)  Radi pa imajo tudi naše Volče in našo reko Sočo. Radi pa imajo tudi naše Volče in našo reko Sočo.

 

 

 

 

 

Prispevek pripravili Jadranka Jukić in Nataša Konec

 

Podatki:

Vrtec Volče, Volče 97c, 5220 Tolmin

E-naslov: vrtec.volce@gmail.com

Telefon: 05 38 11 012

Zunanja povezava do vrtca.

Oznake: 
Življenje sooblikujejo